CÔNG TY

CP Kỹ thuật và Thương mại ĐỨC AN

   Kể từ khi thành lập, công ty luôn là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực xây dựng. Chúng tôi đã tham gia vào quá trình phát triển và hiện đại hóa đất nước, đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực cơ khí, điện và xây dựng.

   Thế giới không ngừng thay đổi. Ở ĐỨC AN, chúng tôi chấp nhận những thay đổi này như là những thách thức và cảm hứng để thực hiện một bước lớn hơn. Cùng với chúng tôi, hãy mang ý tưởng vào hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI