Sam Sung VC FACTORY KCN Yên Phong – Bắc Ninh


Công ty Đức An thực thi công việc này từ khâu bóc tách bản vẽ, gia công tại xưởng và công trường. Thi công lắp đặt tại công trường theo bản vẽ thi công được phê duyệt. Thử nghiệm nội bộ và nghiệm thu với Thầu chính và PCCC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *